Previous
Next
Previous
Next

วัวชน wuachon

“การชนวัว” เป็นกีฬาประเภทหนึ่งของชาวภาคใต้ที่นิยมกันมาก มีการพนันขันต่อได้เสียกันเป็นหมื่นเป็นแสน วัวชนมีทั้งผิดและชอบด้วยกฏหมาย ถ้าปฏิบัติถูกต้องก็เป็นการชอบด้วยกฏหมายเหมือนกับกีฬาอื่นๆ เช่น กีฬาชนไก่และกัดปลา อันเป็นกีฬาที่มีความนิยมรองลงมา 


ข่าววัวชน

ดูวัวชนสดวันนี้

สามารถรับชมกันสดๆภายในเว็บออนไลน์ของเราได้

โปรแกรมวัวชน