โปรแกรมชนโค สนามกีฬาชนโคนานาชาติ เสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565

คู่ที่ 1 โคนิลงามท โคลายหยกเพชร (ไอ้จิ๋ว) 10,000 100,000 คู่ที่ 2 โคโหนดยอดวิชา (ไอ้เสื้อ) 100,000 1,000,000 คู่ที่ 3 โคโหนดหลังขาววงน้อยร้อยวิชา 20,000 100,000 โคดุกด้างท้องลายอัศวินพิชิตชัย คู่ที่ 4 โคนิลอัศวินใจเย็น 100,000 1,000,000 โคแดงงามยอดอัศวินเจ็ดดาว (ไอ้ปันจั่น) คู่ที่ 5 โคขาวมาลัยทอง (ดาวเล็กน้องสปันตรัง) 20,000 1,000,000 โคลังสาดแก้วสมุย คู่ที่ 6 โคโหนดยอดชาย (เจ้าเมือง) 100,000 2,000,000 คู่ท…

Continue Readingโปรแกรมชนโค สนามกีฬาชนโคนานาชาติ เสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565

สนามกีฬาชนโคบ้านท่าหรั่ง โปรแกรมชนโค วัน อาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2565 รางวัล

สนามกีฬาชนโคบ้านท่าหรั่ง โปรแกรมชนโค วัน อาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2565 รางวัลคู่ที่ 1โคแดงงามเพชรเอก (หลวงแกลบ )โคลังสาดธวัชชัย (ไอลากทอ)220,000คู่ที่ 2โคแดงจอมเผด็จเพชรอนาคิน ( ขุนโจร )โคลังสาดยอดแสนกล ( อาวไทย ) 210,000คู่ที่ 3 โคแดงงานสลักจิตยอดหนึ่งบัณฑิตพิชิตชัย (ไอ้ไข่แดง)โคขาวมหาเศรษฐี ( ช้างเผือก)420,000โคโหนดพรหมลิขิต ( พบรัก )โคโหนดเพชนภูผามงคลพิตรยอดนำชัย(สมหวัง)220,000คู่ที่ 5โคโหนดเพชรรุ่งเรืองโคแ…

Continue Readingสนามกีฬาชนโคบ้านท่าหรั่ง โปรแกรมชนโค วัน อาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2565 รางวัล