You are currently viewing สนามกีฬาชนโคบ้านนาทราย 18 มีนาคม 2566

สนามกีฬาชนโคบ้านนาทราย 18 มีนาคม 2566

สนามกีฬาชนโคบ้านนาทราย
คู่ที่ 1
โหนดเทพวิชา(แพมเพิส) แพ้ นิลงามคูโบต้า(เจ้าป่า) 13นาที
คู่ที่ 2
โหนดเพชรเมืองใต้(พยัคฆ์เล็ก) ชนะ โหนดงามพิชิตชัย 7นาที
คู่ที่3
ลังสาดชาติพยัคฆ์พิทักษ์นำชัยกวางทอง ชนะ ลายงามก้องตะวันพิทักษ์ยอดนำชัย(ลูกโพธิ์) 2นาที
คู่ที่4
ลังสาดงามราชสีห์(จรวดเล็ก) แพ้ นิลแซมยอดเทวดา(ผีดิบ) 29นาที
คู่ที่5
ดุกด้างพยัคฆ์เหลี่ยมเพชร(ทอง) แพ้ โหนดเทพวิชาเพชรท่าโพธิ์(จ้าวจีโอ) 26นาที
คู่ที่6
ดุกด้างท้องลายยุทธหัตธี(น้องพลอย) ชนะ โหนดเพชรเมืองใต้(เมษา) 1นาที
คู่ที่7
แดงแสนกล แพ้ โหนดเพชรอันดามัน 18นาที
คู่ที่ 8
ดุกด้างเพชรนานา แพ้ โหนดหนูนุ้ยตะลุยสึก(ไข่นุ้ย) 30นาที
คู่ที่ 9
โหนดหลังขาวยอดขุนศึกเล็ก(ขุนเดช) แพ้ นิลงามท้องลายวิสามัญ 5นาที