รายการวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านนาเดิม 31 พฤษภาคม 2567

โปรแกรมววชน สนามกีฬาชนโคบ้านนาเดิม วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ชนเวลา 10.00 น. คู่ที่ 1 โคดุกด้างมหาเสน่ห์ (มีดี) vs โคนิลมังกรหิน 110,000 คู่ที่ 2 โคโหนดทวีสิน (ลูกโหนดภาค2) vs โคขาวสโนว์ไวท์ (พระเอก) 220,000 คู่ที่ 3 โคคุกด้างพยัคฆ์ร้ายเพชรแสนเหลี่ยม (หมูบิน) vs โคนิลงามมณีทรัพย์ 400,000 คู่ที่ 4 โคขาวงามราชสีห์ขนทอง (ไข่ขาว) vs โคโหนดเพชรท่าเรือ (มีลาภ) 400,000 คู่ที่ 5 โคแดงแสนสิงห์ (พ่อเฒ่าให้มา) vs โค…

Continue Readingรายการวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านนาเดิม 31 พฤษภาคม 2567

รายการวัวชน สนามกีฬาชนโคสมหวัง 31 พฤษภาคม 2567

โปรแกรมววชน สนามกีฬาชนโคสมหวัง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ชนเวลา 10.00 น. คู่ที่ 1 โคแดงลันดาฟ้าวันใหม่ (ทางตัน) vs โคโหนดพยัคฆ์ร้ายชายน้ำท่อม 130,000 คู่ที่ 2 โคดำสามชายพยัคฆ์ร้ายนรสิงห์ (บ่าวนุ้ย) vs โคดุกด้างเหลี่ยมพยัคฆ์พิชิตชัย (ไอ้แสน) 110,000 คู่ที่ 3 โคโหนดตุ๊กตาคู่บารมี (การ์ตูน) vs โคดำสามสอง (เจมส์บอล 007) 220,000 คู่ที่ 4 โคโหนดงามเพชรสายฝน (อ้ายกวาง) vs โคโหนดป่านเทพ (อ้ายปากขาว) 360,000 คู่ที…

Continue Readingรายการวัวชน สนามกีฬาชนโคสมหวัง 31 พฤษภาคม 2567

รายการวัวชน สนามชนโคบ้านทรายขาว 31 พฤษภาคม 2567

โปรแกรมววชน สนามกีฬาชนโคบ้านทรายขาว วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ชนเวลา 10.00 น. คู่ที่ 1 แดงงามเจ้าของเต็น (ปังปัง) vs โหนดสำเภาไทย (ตองเก้า) 200,000 คู่ที่ 2 ขาวเฒ่าลูกครูปูเรไร vs ดุกด้างเพชรน้ำดี (วันเฮง) 100,000 คู่ที่ 3 ดุกด้างฟ้าผ่าเล็กมังกรทรัพย์ (ไอ้ป้อง) vs vs โหนดยุทธจักร (ไอ้คต) 420.000 คู่ที่ 4 ดุกด้างแสนรักยอดอัศวิน (ซีโร่) vs แดงงามยอดพิชิตชัย (สายน้ำ) 820.000 คู่ที่ 5 ขาวงามตุ๊กตาทอง (สามชาย)…

Continue Readingรายการวัวชน สนามชนโคบ้านทรายขาว 31 พฤษภาคม 2567

วัวชนย้อนหลังพระแสง 29-05-67 คู่ที่ 5 โคลายงามพรรณรา (ลายบาดาล) vs โคโหนดท้องลายเหนือคำบรรยาย (ไอ้มั้งมี)

💥สนามกีฬาชนโคพระแสง 💥 คู่ที่ 5 โคลายงามพรรณรา (ลายบาดาล) vs โคโหนดท้องลายเหนือคำบรรยาย (ไอ้มั้งมี)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังพระแสง 29-05-67 คู่ที่ 5 โคลายงามพรรณรา (ลายบาดาล) vs โคโหนดท้องลายเหนือคำบรรยาย (ไอ้มั้งมี)

วัวชนย้อนหลังพระแสง 29-05-67 คู่ที่4 โคลังสาดสิงห์สยามเพชรนำชัย (ไอ้ทิต) vs โคดุกด้างพรเทวาฟ้าคำรณ (ควายเล)

💥สนามกีฬาชนโคพระแสง 💥 คู่ที่ 4 โคลังสาดสิงห์สยามเพชรนำชัย (ไอ้ทิต) vs โคดุกด้างพรเทวาฟ้าคำรณ (ควายเล)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังพระแสง 29-05-67 คู่ที่4 โคลังสาดสิงห์สยามเพชรนำชัย (ไอ้ทิต) vs โคดุกด้างพรเทวาฟ้าคำรณ (ควายเล)

วัวชนย้อนหลังพระแสง 29-05-67 คู่ที่ 3 โคแดงงามยอดเหนือเหลี่ยมตัดเพชร vs โคนิลงามคมพยัคฆ์พิทักษ์นำชัย (พัทลุง)

💥สนามกีฬาชนโคพระแสง 💥 คู่ที่ 3 โคแดงงามยอดเหนือเหลี่ยมตัดเพชร vs โคนิลงามคมพยัคฆ์พิทักษ์นำชัย (พัทลุง)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังพระแสง 29-05-67 คู่ที่ 3 โคแดงงามยอดเหนือเหลี่ยมตัดเพชร vs โคนิลงามคมพยัคฆ์พิทักษ์นำชัย (พัทลุง)

วัวชนย้อนหลังพระแสง 29-05-67 คู่ที่ 2 โคลังสาดแสงตะวัน (สงกรานต์) vs โคลันดาหลังสวนเล็กชัยนำโชค

💥สนามกีฬาชนโคพระแสง 💥คู่ที่ 2 โคลังสาดแสงตะวัน (สงกรานต์) vs โคลันดาหลังสวนเล็กชัยนำโชค

Continue Readingวัวชนย้อนหลังพระแสง 29-05-67 คู่ที่ 2 โคลังสาดแสงตะวัน (สงกรานต์) vs โคลันดาหลังสวนเล็กชัยนำโชค

วัวชนย้อนหลังพระแสง 29-05-67 คู่ที่ 1 โคโหนดกระทิงทอง (แกรบ) vs โคขาวงาม ตชด. (ขาวน้อย)

💥สนามกีฬาชนโคพระแสง 💥 คู่ที่ 1 โคโหนดกระทิงทอง (แกรบ) vs โคขาวงาม ตชด. (ขาวน้อย)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังพระแสง 29-05-67 คู่ที่ 1 โคโหนดกระทิงทอง (แกรบ) vs โคขาวงาม ตชด. (ขาวน้อย)

วัวชนย้อนหลังหนองบัวใหญ่ 28-05-67 คู่ที่ 6 โคลังสาดเพชรพญาเอก (ไอ้คลั่ง) vs โคโหนดงามหาญราวีร้อยลีลา (ท่านหาญ)

💥สนามกีฬาชนโคหนองบัวใหญ่ 💥 คู่ที่ 6 โคลังสาดเพชรพญาเอก (ไอ้คลั่ง) vs โคโหนดงามหาญราวีร้อยลีลา (ท่านหาญ)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังหนองบัวใหญ่ 28-05-67 คู่ที่ 6 โคลังสาดเพชรพญาเอก (ไอ้คลั่ง) vs โคโหนดงามหาญราวีร้อยลีลา (ท่านหาญ)

วัวชนย้อนหลังหนองบัวใหญ่ 28-05-67 คู่ที่ 5 โคเก้าเจริญชัย (อ้ายเก้า) vs โคโหนดตุ๊กตาจีน

💥สนามกีฬาชนโคหนองบัวใหญ่ 💥 คู่ที่ 5 โคเก้าเจริญชัย (อ้ายเก้า) vs โคโหนดตุ๊กตาจีน

Continue Readingวัวชนย้อนหลังหนองบัวใหญ่ 28-05-67 คู่ที่ 5 โคเก้าเจริญชัย (อ้ายเก้า) vs โคโหนดตุ๊กตาจีน

รายการวัวชน สนามกีฬาชนโคสมหวัง 29 พฤษภาคม 2567

สนามกีฬาชนโคสมหวัง วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ชนเวลา 10.00 น. คู่ที่ 1 โคแดงแปดดาว (ชายน้อย) vs โคโหนดสกุลเพชร (ควายธนู) 110,000 คู่ที่ 2 โคโหนดหลังชาวเจ้าซาดิซ (ซาดิซ) vs โคลายงามราชสีห์ 120,000 คู่ที่ 3 โคแดงราชาสิงห์เพชรรุ่งเรือง (อ้ายแห้ง) vs โคโหนคสิงห์ธนทรัพย์ 120,000 คู่ที่ 4 โคดุกด้างตระกูลเหรียญ (อ้ายลูกแพะ) vs โคโหนดหลังขาวฟ้าวันใหม่สิงห์พลังชัย (เทนเลอร์) 110,000 คู่ที่ 5 โคโหนดโชคนำทรัพย์ (ดำดี) …

Continue Readingรายการวัวชน สนามกีฬาชนโคสมหวัง 29 พฤษภาคม 2567

วัวชนย้อนหลังหนองบัวใหญ่ 28-05-67 คู่ที่ 4 โคลังสาดเทพฤทธิ์พิชิตชัยราชายอดสังหาร vs โคลายพิชิตชัยขวัญใจคุณหลวง (ไอ้ลาย)

💥สนามกีฬาชนโคหนองบัวใหญ่ 💥 คู่ที่ 4 โคลังสาดเทพฤทธิ์พิชิตชัยราชายอดสังหาร vs โคลายพิชิตชัยขวัญใจคุณหลวง (ไอ้ลาย)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังหนองบัวใหญ่ 28-05-67 คู่ที่ 4 โคลังสาดเทพฤทธิ์พิชิตชัยราชายอดสังหาร vs โคลายพิชิตชัยขวัญใจคุณหลวง (ไอ้ลาย)