คลิปวัวชนย้อนหลัง ดูวัวชนย้อนหลัง วัวชนใต้ วัวชนล่าสุด  วัวชน 20 ล้าน วัวชนเงินล้าน ดูวัวชนกัน วัวชนโหดๆ

วัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่ 8 โคลายจอมยุทธ (ทายาทปิยะ) vs โคนิลหลังแดงมรกตดำยอดนำชัย (ลูกดำ)

💥สนามกีฬาชนโคบ้านบ่อล้อ 💥 คู่ที่ 8 โคลายจอมยุทธ (ทายาทปิยะ) vs โคนิลหลังแดงมรกตดำยอดนำชัย (ลูกดำ)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่ 8 โคลายจอมยุทธ (ทายาทปิยะ) vs โคนิลหลังแดงมรกตดำยอดนำชัย (ลูกดำ)

วัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่7 โคแดงทรัพย์นำโชค (อ้ายรถไฟ) vs โคดุกด้างขุนศึกยอดพิชิต (อ้ายรถไฟ)

💥สนามกีฬาชนโคบ้านบ่อล้อ 💥 คู่ที่ 7 โคแดงทรัพย์นำโชค (อ้ายรถไฟ) vs โคดุกด้างขุนศึกยอดพิชิต (อ้ายรถไฟ)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่7 โคแดงทรัพย์นำโชค (อ้ายรถไฟ) vs โคดุกด้างขุนศึกยอดพิชิต (อ้ายรถไฟ)

วัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่6 โคโหนดลูกขุนศึกเพชรพยัคฆ์ (อ้ายพังงา) vs โคนิลท้องลายนักรบ (ลายบางเตย)

💥สนามกีฬาชนโคบ้านบ่อล้อ 💥 คู่ที่ 6 โคโหนดลูกขุนศึกเพชรพยัคฆ์ (อ้ายพังงา) vs โคนิลท้องลายนักรบ (ลายบางเตย)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่6 โคโหนดลูกขุนศึกเพชรพยัคฆ์ (อ้ายพังงา) vs โคนิลท้องลายนักรบ (ลายบางเตย)

วัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่5 โคแดงปานนิล vs โคโหนดหลังขาวปราบยุทธเทพบุตรนำทรัพย์

💥สนามกีฬาชนโคบ้านบ่อล้อ 💥 คู่ที่ 5 โคแดงปานนิล vs โคโหนดหลังขาวปราบยุทธเทพบุตรนำทรัพย์

Continue Readingวัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่5 โคแดงปานนิล vs โคโหนดหลังขาวปราบยุทธเทพบุตรนำทรัพย์

วัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่4 โคขาวงามอัครเดชเพชรนำชัย (ยอดทอง) vs โคนิลแซมคอลายประกายฟ้า (คอลาย)

💥สนามกีฬาชนโคบ้านบ่อล้อ 💥 คู่ที่ 4 โคขาวงามอัครเดชเพชรนำชัย (ยอดทอง) vs โคนิลแซมคอลายประกายฟ้า (คอลาย)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่4 โคขาวงามอัครเดชเพชรนำชัย (ยอดทอง) vs โคนิลแซมคอลายประกายฟ้า (คอลาย)

วัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่3 โคดุกด้างยอดนักปราชญ์ (อ้ายอิปปี้) vs โคดุกด้างพยัคฆ์นำทรัพย์ (อ้ายคต)

💥สนามกีฬาชนโคบ้านบ่อล้อ 💥 คู่ที่ 3 โคดุกด้างยอดนักปราชญ์ (อ้ายอิปปี้) vs โคดุกด้างพยัคฆ์นำทรัพย์ (อ้ายคต)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่3 โคดุกด้างยอดนักปราชญ์ (อ้ายอิปปี้) vs โคดุกด้างพยัคฆ์นำทรัพย์ (อ้ายคต)

วัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่2 โคแดงงามอัศวินใจเต็ดเพชรบ้านเหนือ (จ่าเสือ) vs โคขาวงามจักรพรรดิ์ยอตพิชิตชัยยุทธ (ท่านข่าน)

💥สนามกีฬาชนโคบ้านบ่อล้อ 💥 คู่ที่ 2 โคแดงงามอัศวินใจเต็ดเพชรบ้านเหนือ (จ่าเสือ) vs โคขาวงามจักรพรรดิ์ยอตพิชิตชัยยุทธ (ท่านข่าน)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่2 โคแดงงามอัศวินใจเต็ดเพชรบ้านเหนือ (จ่าเสือ) vs โคขาวงามจักรพรรดิ์ยอตพิชิตชัยยุทธ (ท่านข่าน)

วัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่1 โคดุกด้างศราวุฒิ (ศราวุฒิ) vs โคนิลเก่งกาจยอดเกรียงไกร (หมาป่า)

💥สนามกีฬาชนโคบ้านบ่อล้อ 💥 คู่ที่ 1 โคดุกด้างศราวุฒิ (ศราวุฒิ) vs โคนิลเก่งกาจยอดเกรียงไกร (หมาป่า)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังบ้านบ่อล้อ 12-06-67 คู่ที่1 โคดุกด้างศราวุฒิ (ศราวุฒิ) vs โคนิลเก่งกาจยอดเกรียงไกร (หมาป่า)

วัวชนย้อนหลังบ้านหยีใน 10-06-67 คู่ที่5 โคโหนดบุญรอด VS โคดุกด้างเพชรโล่เงิน (ขวัญใจทำโด)

💥สนามกีฬาชนโค บ้านหยีใน 💥 คู่ที่5 โคโหนดบุญรอด VS โคดุกด้างเพชรโล่เงิน (ขวัญใจทำโด)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังบ้านหยีใน 10-06-67 คู่ที่5 โคโหนดบุญรอด VS โคดุกด้างเพชรโล่เงิน (ขวัญใจทำโด)

วัวชนย้อนหลังบ้านหยีใน 10-06-67 คู่ที่ 3 โคโหนดลายฟ้าประทาน (อ้ายสุทน) vs โคลังสาดแสนรักพยัคฆ์แสนไกล (โบวี่)

💥สนามกีฬาชนโค บ้านหยีใน 💥 คู่ที่ 3 โคโหนดลายฟ้าประทาน (อ้ายสุทน) vs โคลังสาดแสนรักพยัคฆ์แสนไกล (โบวี่)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังบ้านหยีใน 10-06-67 คู่ที่ 3 โคโหนดลายฟ้าประทาน (อ้ายสุทน) vs โคลังสาดแสนรักพยัคฆ์แสนไกล (โบวี่)

วัวชนย้อนหลังบ้านหยีใน 10-06-67 คู่ที่ 2 โคดุกด้างแสนชัยหัวใจยอดสิงห์ (ปราบปราม) VS โคโหนดาวีวัตน์ (หลอดแก้ว)

💥สนามกีฬาชนโค บ้านหยีใน 💥 คู่ที่ 2 โคดุกด้างแสนชัยหัวใจยอดสิงห์ (ปราบปราม) VS โคโหนดาวีวัตน์ (หลอดแก้ว)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังบ้านหยีใน 10-06-67 คู่ที่ 2 โคดุกด้างแสนชัยหัวใจยอดสิงห์ (ปราบปราม) VS โคโหนดาวีวัตน์ (หลอดแก้ว)

วัวชนย้อนหลังบ้านหยีใน 10-06-67 คู่ที่ 1 โคขาวฟ้าวันใหม่ (เวน่อม) VS โคดุกด้างพยัคฆ์ร้อยเล่ห์ (นกหวีด)

💥สนามกีฬาชนโค บ้านหยีใน 💥 คู่ที่ 1 โคขาวฟ้าวันใหม่ (เวน่อม) VS โคดุกด้างพยัคฆ์ร้อยเล่ห์ (นกหวีด)

Continue Readingวัวชนย้อนหลังบ้านหยีใน 10-06-67 คู่ที่ 1 โคขาวฟ้าวันใหม่ (เวน่อม) VS โคดุกด้างพยัคฆ์ร้อยเล่ห์ (นกหวีด)